Tư Vấn & Vận Hành Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận

Chúng tôi làm những gì?

Chúng tôi hỗ trợ đội ngũ tư vấn cho khách hàng ngay từ giai đoạn đầu của quá trình đầu tư. Chúng tôi sẽ tư vấn tính khả thi của kế hoạch trong các khía cạnh như vận hành tài sản và phòng tránh những lỗi thiết kế trong quá trình đầu tư, giúp tiết kiệm thời gian sữa chữa và hoàn thiện, sử dụng hiệu quả nhân lực và các nguồn lực khác. Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành lập ngân sách cho giai đoạn vận hành, liệt kê các khoản thu khác có tài sản, cũng như tính toán và đưa ra mức phí quản lý hợp lý cho tài sản.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Chúng tôi nỗ lực xây dựng đội ngũ lâu dài và tốt đẹp nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng và cho nhân viên của 5SProperty. Chính bởi vậy, chúng tôi cung cấp một đội ngũ chuyên môn cao để nhận diện và lên kế hoạch cho việc quản lý bất động sản trong quá trình vận hành tương lai.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?

Những khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các cá nhân đầu tư, chủ đầu tư trong nước, các quỹ đầu tư.

Dự án mới nhất