Quy Trình Uỷ Quyền Mua Bán, Chuyển Nhượng, Cho Thuê Dành Cho CSH Ở Nước Ngoài

Trường Hợp 1: Đại Sứ Quán Việt Nam tại Quốc Gia đó còn họat động ( Tiết kiệm chi phi và nhanh chóng hơn)

Bước 1:

 • CSH tới Đại Sứ Quán Việt Nam tại quốc gia đó soạn HĐUQ cho người thân (Cha,Mẹ, anh, chị , em ruột,…), Cb hồ sơ bao gồm:
  • HĐMB bản gốc hoặc photo
  • Passport, CMND hoặc CCCD đúng với người đứng tên trên HĐ (trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân trên, thì làm cam kết Passport tại quốc giá đó đúng với CMND hoặc CCCD tại Việt Nam là 1 người)
  • Passport, CMND hoặc CCCD người được Uỷ Quyền.

Bước 2:

 • Chuẩn bị hồ sơ gửi về cho người được UQ để đủ hồ sơ công chứng:
  • Hợp Đồng Mua Bán bản gốc
  • HĐUQ đã được công nhận tại lãnh sư quán Việt Nam tại quốc gia đó
  • Passport, CMND hoặc CCCD của CSH liên quan đến HĐMB có công chứng
  • Giấy Khai Sinh ( nếu có liên hệ thân nhân) hỗ trợ đóng 1 lần thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Tính trang hôn nhân tại quốc gia ghi trên HĐMB

Bước 3:

Trường Hợp 2: Đại Sứ Quán Việt Nam tại Quốc Gia đó KHÔNG còn họat động ( Tiết kiệm chi phi và nhanh chóng hơn)

Bước 1:

 

 • CSH tới VP có thẫm quyền công chứng , xác nhận công văn như VP công chứng tại Việt Nam thực hiện nội dung HĐUQ bằng quốc ngữ quốc gia đó soạn HĐUQ cho người thân ( cha, me, anh , chị , em ruột…),chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
  • HĐMB bản gốc hoặc photo
  • Passport, CMND hoặc CCCD đúng với người đứng tên trên HĐ (trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân trên, thì làm cam kết Passport tại quốc giá đó đúng với CMND hoặc CCCD tại Việt Nam là 1 người)
  • Passport, CMND hoặc CCCD người được Uỷ Quyền.

Bước 2:

 • Chuẩn bị hồ sơ gửi về cho người được UQ để đủ hồ sơ công chứng:
  • Hợp Đồng Mua Bán bản gốc
  • Hợp đồng uỷ quyền đã được công nhận tại lãnh sư quán Việt Nam tại quốc gia đó
  • Passport, CMND hoặc CCCD của CSH liên quan đến HĐMB có công chứng
  • Giấy Khai Sinh ( nếu có liên hệ thân nhân) hỗ trợ đóng 1 lần thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Tính trang hôn nhân tại quốc gia ghi trên HĐMB

Bước 3:

 • Hợp Thức Hoá lãnh Sự HĐUQ tại lãnh sự quán của nước đó tại Việt Nam.
  • Hợp đồng uỷ quyền đã được chứng nhận tại quốc giá đó
  • Giấy độc thân hoặc Kết hôn được đăng ký tại quốc gia đó
 • Dịch Thuật
 •  Xin mộc xác nhận tại Sở Ngoại Vụ.

Bước 4:

Thanh Thuỷ Chuyên Viên Tư Vấn